нитрил бээлий эмнэлгийн узбекистан агаарын замын бүртгэлийн хуудас

Хоршооны түнш

Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний байгууллагын ...- нитрил бээлий эмнэлгийн узбекистан агаарын замын бүртгэлийн хуудас ,агаарын хөлөг, эсхүл бүрдэл хэсэгт техник үйлчилгээ хийх зөвшөөрлийг аливаа этгээдэд олгож болно. (c) 145.60-ыг харгалзан, ТҮБ-ын гэрчилгээ эзэмшигч нь өөрийн гэрчилгээжсэнwww.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайтХуулийн нэгдсэн портал сайт. 2. Өвчний үүсгэгч. Боом өвчин нь B. anthracis–ээр үүсгэгдэх бөгөөд Eubacterialis-ийн бүлэг, Bacillaceae-ийн язгуур, Bacillus-ийн төрөл ба дэд төрөлд хамаарна.www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

Хориглох зүйл. 3.1.Эмч, эмнэлгийн ажилтанд дараахь зүйлсийг хориглоно: 3.1.1.энэхүү тушаалын нэгдүгээр хавсралтад заасан төлбөрийн жишиг хэмжээнээс хэтэрсэн төлбөр нэхэмжлэх; 3.1.2.эрүүл ...

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

11. агаар. монгол улсын нутаг дэвсгэрийн хийн бүрхэвч. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, 1995 он, 3.1.5. воздух, атмосфера. air, atmosphere. 12. агаарын зайн аюулгүй байдал. монгол улсын агаарын зайн ...

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

23.1.3.нислэг үйлдэх агаарын хөлөг нь агаарын хөлгийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, нислэгт тэнцэх чадварын гэрчилгээ, хөлгийн дотоод бүртгэл, радио станцыг ашиглах зөвшөөрөл зэрэг баримт ...

www.Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

1. Төрийн албаны тухай хууль (шинэчилсэн найруулга)-ийн 57.2.2, 57.2.4, 57.8, 57.12-т заасны дагуу төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчид нэмэгдэл хөлс олгохтой холбоотой харилцааг энэ ...